CERTEZZA SP. Z O. O.

CERTEZZA SP. Z O. O.

O firmie


Beata Gierba - właścicielka kancelarii CERTEZZA założonej w 2007 r., biegły rewident od 2010 r. wpis do rejestru biegłych rewidentów za numerem 11955, dyplomowany księgowy,posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 18934/00, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na wydziale Ekonomii, od 1997 r pracująca na stanowiskach księgowych. Wieloletni wykładowca z dziedziny rachunkowości, kadr i płac, współautor podręczników z dziedziny rachunkowości finansowej, współpracuje w zakresie szkoleń m in. ze SKwP O/Szczecin, PROFI BIZNES Group, NOT. Od 2017 r. organizująca szkolenia w ramach grupy GSG Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (Goch, Sobańska, Gierba).

Usługi


 

Audytorskie

 

 • badanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw i skonsolidowanych sprawozdań grup kapitałowych oraz przeglądy i weryfikacja sprawozdań finansowych,

 • badanie planów przekształcenia i uczestniczenie w procesie przekształcenia,
 • badanie poprawności obejmowania udziałów / akcji pokrywanych aportem,
 • przeglądy ksiąg rachunkowych

 • analizy ekonomiczno-finansowe,

 • opracowywanie programów restrukturyzacji, biznes planów, oceny opłacalności inwestycji

 • wycena przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji metodami dochodowymi oraz księgowymi z uwzględnieniem wartości pieniądza w czasie

 • sporządzanie niezależnych opinii – ocena systemu księgowo-finansowego, ocena systemu kontroli wewnętrznej, ocena prawidłowości przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, wycena aktywów i pasywów oraz wartości firmy

 

 

 

Rachunkowo - Podatkowe

 

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,

 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,

 • ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa,

 • rozliczenia VAT,

 • obsługa kadrowo - płacowa,

 • doradztwo podatkowe

 

 

 

Szkoleniowe

 

 • usługi szkoleniowe w zakresie rachunkowości, podatków, prawa i analizy finansowej : jednodniowe, dwugodzinne w małych kameralnych grupach oraz na zlecenie konkretnych podmiotów w ich siedzibie

 

W zakresie świadczonych usług szkoleniowych działamy w ramach grupy GSG Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy tworzonej przez radcę prawnego mec. Roberta Gocha, radcę prawnego mec. Elżbietę Sobańską i biegłego rewidenta Beatę Gierba.

W ramach wspólnej oferty realizujemy szkolenia tematyczne - jednodniowe oraz tzw. środowe poranki z podatkami, na których wybrane zagadnienia omawiane są kompleksowo (rachunkowo, podatkowo i prawnie) w małych grupach przy filżance kawy i świeżo upieczonym rogaliku.

Z ofertą szkoleniową grupy GSG można się zapoznać na stronie www.gsg-centrum.pl

Dane firmowe


Adres: ul. Polskich Marynarzy 26/371-050 Szczecin

Tel: +48 661 796 237

NIP: 852-263-40-38

Adres korespondencyjny


CERTEZZA SP. Z O. O.

Adres: ul. Polskich Marynarzy 26/3

71-050 Szczecin

Telefon: +48 661 796 237

Lokalizacja


Formularz kontaktowy


 ______   __  ____  ______ 
 |____ |  / /  | _ \ | ____|
   / /  / /_  | |_) | | |__  
  / /  | '_ \ | _ < | __| 
  / /  | (_) | | |_) | | |____ 
 /_/   \___/ |____/ |______|